AIVD

De AIVD werkt aan de veiligheid van alle Nederlanders, door alert te zijn op nationale en internationale risico’s en gevaren. Uniek werk dat ons een grote verantwoordelijkheid en een sterke motivatie geeft. De AIVD is een combinatie van een inlichtingen- en veiligheidsdienst. Wij onderzoeken en duiden heimelijke politieke intenties van andere landen (inlichtingen) en gevaren voor de nationale veiligheid (veiligheid). Van terroristisch geweld en radicalisering tot spionage door buitenlandse spelers. Door deze combinatie kunnen wij een compleet beeld schetsen en zo ons land beschermen. Werken bij de AIVD is daardoor veelzijdig en interessant.